TẬP THỂ CÁN BỘ,GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH&THCS SÙNG ĐÔ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013!

 

TênTrường TH&THCS Sùng Đô
Địa chỉXã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Điện thoại029 2 245 575
Ghi chúWebsite online chia sẻ miễn phí 

Sùng Đô là một đơn vị xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, với đặc điểm tự nhiên, dân cư và kinh tế văn hoá xã hội hết sức phức tạp. Giao thông đi lại khó khăn.giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là về mùa mưa lũ.

          * Tổng diện tích đất tự nhiên là: 4.070,2 ha.

          - Toàn xã có         04  dân tộc anh em chung sống.

                   + Tổng số hộ: 337

                   + Tổng số khẩu: 2154

                   Trong đó:

                             + Dân tộc Mông:  98%

                             + Dân tộc khác:    2%

          - Toàn xã được chia làm 5 thôn bản, đã từ lâu đời các dân tộc đã sống đoàn kết, xây dựng kinh tế làng bản ngày càng đổi mới. 

          Xã Sùng Đô hiện có 02 trường là: 01 trường TH&THCS, 01 trường Mầm non. Chất lượng giáo dục ở các bậc học của xã trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định vững chắc về số lượng và chất lượng đào tạo. Học sinh khá giỏi ở các cấp và học sinh lên lớp thẳng ngày càng cao. Tỉ lệ học sinh lưu ban ngày càng giảm. Phong trào thi đua của các trường được đẩy mạnh. 

1. Quy mô phát triển Mạng lưới trường, lớp, học sinh

- Toàn trường đến nay có 23 lớp 539 học sinh, trong đó có 249 em nữ, 539 em HS dân tộc, 249 em HS nữ dân tộc.

2. Huy động, duy trì số lượng học sinh

- Số học sinh đầu năm toàn trường 571.

Trong đó: khối 1 hiện có: 85 em; khối 2 hiện có: 58 em; khối 3 hiện có: 66 em ; khối 4 hiện có: 71 em (giảm 2 em do chuyển đi); khối 5 hiện có: 49 em (giảm 2 em do chuyển đi); khối 6 hiện có: 76 em; khối 7: 39 em;  khối 8: 78 em (giảm 1 em do chuyển đi); khối 9: 49 em.